DADES GENERALS

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:

L’ Associació d’Artesans de Menorca Entremans està domiciliada al carrer Apartat de Correus 245 – 07730 – Alaior, amb CIF G07939135.

A la web Entremans.com hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre l’ Associació d’Artesans de Menorca Entremans, els seus socis, productes i events relacionats.

El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’associació, i als productes i serveis que s’ofereixen.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’ Associació d’Artesans de Menorca Entremans és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa.

Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de l’ Associació d’Artesans de Menorca Entremans.

Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a l’ Associació d’Artesans de Menorca Entremans. de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada així.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són ​​propietat de l’ Associació d’Artesans de Menorca Entremans. són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen al web d’Entremans.com a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que s’hi desenvolupa seran competents Jutjats de Maó, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.