L’Associació

Entremans és una associació integrada únicament per professionals artesans de Menorca.

Volem ser una aposta de futur, un model d’organització amb la voluntat de defendre els drets dels artesans i una proposta d’interlocució social, seria i eficaç.

Entremans va ser constituïda amb la voluntat de representar, promocionar i defendre els interessos dels artesans associats. La seva finalitat és promoure l’artesania a l’illa de Menorca.

Els nostres objectius són:

Visibilitat

  • Donar a conèixer l’activitat artesanal de Menorca i buscar nous canals d’expansió.
  • Fomentar les obres dels associats mitjançant exposicions col·lectives, intercanvis nacionals e internacionals.

Tradició

  • Recuperar antigues tècniques artesanes de feina mitjançant cursos de formació, i orientar-los a un nou ús actualitzat.

Conferencies

  • Intensificar el debats mitjançant conferències per obrir nous punts i així enriquir i posar al dia el món artesanal actual·litzat.

Colaboració

  • Col·laborar i participar amb altres associacions o formes d’associació d’entitats amb finalitats idèntiques o similars.

Qualificació

  • Fomentar la qualificació de l’àmbit artesanal.

Regulació

  • Intervenir en la regulació del sector, controlant la qualitat i autenticitat dels productes.